ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

Chúng tôi là ai

Địa chỉ website là: https://superslides.ppttemplate.online, chuyên trang cung cấp file Powerpoint mẫu cho việc quản trị doanh nghiệp, một sản phẩm của Coffee Excel.

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng này được áp dụng với các sản phẩm trên website này. Khách hàng/người sử dụng đồng ý với các điều khoản này khi mua/tải các File Powerpoint mẫu, biểu mẫu, các sản phẩm trên website này.

Khách hàng tải các sản phẩm từ website có thể điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp với nhu cầu sử dụng kể cả cho mục đích cá nhân lẫn mục đích thương mại.

Khách hàng sử dụng các phiên bản thu phí từ website được phép xóa logo thay các logo khác của cá nhân hoặc doanh nghiệp, xóa các ký hiệu bản quyền thương mại và bản quyền trong phiên bản nếu như các ký hiệu này ảnh hưởng đến báo cáo hoặc sản phẩm hoặc nhu cầu sử dụng trong doanh nghiệp của khách hàng, xóa các điều khoản sử dụng hoặc các thông báo về bản quyền.

Khách hàng không được phép bán, xuất bản lên các trang trực tuyến, đặt lên website cá nhân có tính năng chia sẻ cho cộng đồng hoặc đặt lên các máy chủ nhằm mục đích chia sẻ cho cộng đồng, không được phép chia sẻ cho cá nhân hoặc tổ chức khác sử dụng nếu chưa được sự đồng ý của Coffee Excel.

Điều khoản chia sẻ

Khách hàng không được phép bán, xuất bản lên các trang trực tuyến, đặt lên website cá nhân có tính năng chia sẻ cho cộng đồng hoặc đặt lên các máy chủ nhằm mục đích chia sẻ cho cộng đồng, không được phép chia sẻ cho cá nhân hoặc tổ chức khác sử dụng nếu chưa được sự đồng ý của Coffee Excel.

Giới hạn chia sẻ cá nhân

Khách hàng không được phép chia sẻ tất cả các file Powerpoint mẫu, template, biểu mẫu, sản phẩm hoặc các sản phẩm đã được chỉnh sửa dựa trên các file Powerpoint mẫu, template, biểu mẫu, sản phẩm với bạn bè, fanpage, nhóm trên Facebook; danh sách e-mail; các mạng xã hội khác hoặc các công cụ lưu trữ và chia sẻ dữ liệu công khai bao gồm nhưng không giới hạn Onedrive, Google Drive, Dropbox và các công cụ lưu trữ và chia sẻ dữ liệu khác bao gồm những người không phải “thành viên gia đình, hộ gia đình” của người dùng.

Khách hàng được phép chia sẻ File Template hoặc sản phẩn được tạo thành từ File Template cho những cá nhân khác với tư cách cá nhân*.

* “Với tư cách cá nhân” có nghĩa là những người trong gia đình, hộ gia đình hoặc những cá nhân có nhu cầu truy cập hoặc sử dụng các nội cung bên trong được tạo bởi người dùng và không thể tải/truy cập một cách công khai qua các công cụ chia sẻ.

Một số trường hợp được phép khác

Khách hàng được phép chia sẻ bản chụp màn hình, screenshot hoặc bản in (tập tin PDF, hình ảnh hoặc in giấy) trong các trường hợp sau:

  • Gửi hóa đơn hoặc phiếu đặt hàng cho khách hàng hoặc nhà cung cấp;
  • Gửi lịch họp đến những người tham dự cuộc họp;
  • Gửi danh sách họp đến người thực hiện mời họp;
  • Gửi bản in giấy hoặc bản in điện tử (PDF, hình ảnh) đến những người có liên quan có nhu cầu sử dụng nội dung bên trong;

Điều khoản bảo hành

COFFEE EXCEL VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH, SỬA CHỮA VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÍNH CHÍNH XÁC CỦA SẢN PHẨM ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM TẢI VỀ TỪ WEBSITE NÀY, KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÍNH CHÍNH XÁC CŨNG NHƯ NHỮNG TỔN THẤT XẢY RA TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI DÙNG SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM TỪ WEBSITE NÀY.

COFFEE EXCEL VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN KHÔNG BẢO HÀNH CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC KHÁCH HÀNG MUA VÀ TẢI VỀ TỪ WEBSITE. COFFEE EXCEL VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÍNH CHÍNH XÁC CŨNG NHƯ NHỮNG TỔN THẤT XẢY RA TRONG TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM TỪ WEBSITE. KHÁCH HÀNG CÓ QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM TÌM HIỂU NHU CẦU, TRƯỚC KHI THỰC HIỆN THANH TOÁN MUA SẢN PHẨM TỪ WEBSITE TRỪ NHỮNG TRƯỜNG HỢP SẢN PHẨM CÓ ĐIỀU KHOẢN KHÁC HOẶC VỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA COFFEE EXCEL.

Giới hạn trách nhiệm

COFFEE EXCEL VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN TỪ CHỐI CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC TỔN THẤT, TỔN THẤT LỢI NHUẬN, TỔN THẤT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TẤT CẢ CÁC KHOẢN TỔN THẤT TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP NÀO KHI SỬ DỤNG CÁC FILE POWERPOINT, FILE MẪU TỪ TRANG WEB NÀY (KỂ CẢ KHI COFFEE EXCEL VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN HOẶC NHÀ PHÂN PHỐI CÓ ỦY QUYỀN CỦA COFFEE EXCEL VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CÓ TƯ VẤN CHO KHÁCH HÀNG/NGƯỜI DÙNG), HOẶC BẤT KỲ SAI SÓT NÀO XẢY RA DO QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦM MỀM, FILE POWERPOINT MẪU, HOẶC BẤT KỲ NHỮNG KHOẢN TỔN THẤT NÀO PHÁT SINH CHO KHÁCH HÀNG/NGƯỜI DÙNG HOẶC BÊN THỨ BA BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN.

NGƯỜI DÙNG CÓ TRÁCH NHIỆM KIỂM TRA CÁC KẾT QUẢ TỪ VIỆC SỬ DỤNG CÁC FILE POWERPOINT MẪU, TEMPLATE, BIỂU MẪU VÀ SẢN PHẨM TỪ WEBSITE BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CHẤT LƯƠNG, KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ CỦA SẢN PHẨM.

KHÁCH HÀNG CÓ QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM TÌM HIỂU NHU CẦU TRƯỚC KHI THỰC HIỆN THANH TOÁN MUA SẢN PHẨM TỪ WEBSITE. KHÁCH HÀNG CÓ TRÁCH NHIỆM KIỂM TRA CÁC KẾT QUẢ TỪ VIỆC SỬ DỤNG CÁC FILE POWERPOINT MẪU, TEMPLATE, BIỂU MẪU VÀ SẢN PHẨM TỪ WEBSITE BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CHẤT LƯỢNG, KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ CỦA SẢN PHẨM.

COFFEE EXCEL VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN KHÔNG SỞ HỮU, SỬ DỤNG VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC THÔNG TIN ĐƯỢC NHẬP LIỆU, SỬ DỤNG, ĐIỀN VÀO CÁC FILE POWERPOINT MẪU, TEMPLATE, BIỂU MẪU VÀ SẢN PHẨM TỪ WEBSITE VÀ ĐƯỢC ĐIỀN/SỬ DỤNG BỞI NGƯỜI DÙNG/KHÁCH HÀNG.

© 2020 – Super Slides – Thành viên công ty TNHH Coffee Excel

Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Coffee Excel – https://coffee-excel.com

  • Công ty TNHH Coffee Excel
  • Giấy CN Đăng ký Kinh doanh số 0314677138 tại TP. Hồ Chí Minh
  • Người đại diện: Hồ Trần Hiếu Trung
  • Địa chỉ văn phòng: 995/26B Hồng Bàng, Quận 6, HCM
  • E-mail: superslides@ppttemplate.online
  • Điện thoại: 0888 227 221

Toàn quyền nằm giữ và sử dụng bởi Công ty TNHH Coffee Excel. Bảo vệ tác quyền bởi DMCA (dmca.com)

Phương thức Thanh toán