CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi là ai

Địa chỉ website là: https://superslides.ppttemplate.online, chuyên trang cung cấp file Powerpoint mẫu cho việc quản trị doanh nghiệp, một sản phẩm của Coffee Excel.

Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Thư viện

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Thông tin liên hệ

Nếu bạn Thanh toán hoặc điền Thông tin liên hệ trong website, bạn có thể cần nhập các thông tin liên hệ cá nhân của bạn. Các thông tin này nhằm giúp website liên hệ với bạn để giới thiệu các sản phẩm mới, các bài viết mới hoặc liên hệ liên quan đến sản phẩm khi mua sản phẩm từ website. Thông tin liên hệ của bạn sẽ được bảo mật và không được cung cấp cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của bạn.

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cần cung cấp tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Phân tích

Hệ thống tự động của chúng tôi phân tích nội dung của bạn (bao gồm cả email) để cung cấp cho bạn các tính năng sản phẩm có liên quan đến cá nhân, chẳng hạn như các sản phẩm tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn và sẽ không bao gồm các sản phẩm có chứa các phần mềm độc hại. Các thông tin của bạn được dùng để phân tích sẽ được bảo mật, không được cung cấp cho bên thứ ba nếu như chưa được sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Thông tin liên hệ của bạn sẽ được bảo mật và sử dụng trong nội bộ website, thông tin liên hệ của bạn sẽ được bảo mật và không được cung cấp cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của bạn.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.

Thông tin liên hệ của bạn

Các thông tin liên hệ của bạn được website thu nhập qua việc bình luận, mua hàng, liên hệ và các phương thức thu thập thông tin khác được cho phép. Thông tin liên hệ của bạn sẽ được bảo mật và không được cung cấp cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của bạn.

Thông tin bổ sung

Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn

Dữ liệu của bạn sẽ được website lưu trữ trên các hệ thống quản trị dữ liệu có mức độ bảo mật thích hợp của website và các công ty thành viên.

Các quá trình tiết lộ dữ liệu mà chúng tôi thực hiện

Dữ liệu của bạn sẽ được bảo mật trong nội bộ website và các công ty thành viên, không được cung cấp cho bên thứ ba khi chưa được sự cho phép của bạn ngoại trừ với các phần mềm liên kết mà website sử dụng cho việc vận hành hệ thống website và các công ty cũng như hệ thống nội bộ của website, của Coffee Excel và các công ty thành viên và các công ty liên kết cung cấp nền tảng bao gồm nhưng không giới hạn: Gravatar, Google, Facebook, Mailchimp, GetResonse, Microsoft… Các đối tác này sẽ chịu trách nhiệm với phần dữ liệu theo chính sách của các đối tác. Website và các công ty thành viên không có trách nhiệm với tính tuân thủ chính sách cũng như chính sách của các đối tác.

Những bên thứ ba chúng tôi nhận dữ liệu từ đó

Website và các công ty thành viên sử dụng dữ liệu bổ sung từ các phần mềm liên kết mà website sử dụng cho việc vận hành hệ thống website và các công ty cũng như hệ thống nội bộ của website, của Coffee Excel và các công ty thành viên và các công ty liên kết cung cấp nền tảng bao gồm nhưng không giới hạn: Gravatar, Google, Facebook, Mailchimp, GetResonse, Microsoft… Các đối tác này sẽ chịu trách nhiệm với phần dữ liệu theo chính sách của các đối tác. Website và các công ty thành viên không có trách nhiệm với tính tuân thủ chính sách cũng như chính sách của các đối tác.

Việc quyết định và/hoặc thu thập thông tin tự động mà chúng tôi áp dụng với dữ liệu người dùng

Website và các công ty thành viên được toàn quyền quyết định đến các hoạt động thu thập thông tin tự động mà website và các công ty thành viên áp dụng trong việc vận hành website và hệ thống của các công ty thành viên. Website và các công ty thành viên không được phép chia sẻ dữ liệu và thông tin người dùng cho bên thứ ba nếu như chưa có sự cho phép của người dùng ngoại trừ các trường hợp liệt kê ở các điều khoản khác.

Các yêu cầu công bố thông tin được quản lý

Website và các công ty thành viên có nghĩa vụ công bố hoặc cung cấp các thông tin được quản lý bởi website và các công ty thành viên trong trường hợp được yêu cầu bởi các cơ quan chức năng phù hợp với những quy định của pháp luật Việt Nam.

© 2020 – Super Slides – Thành viên công ty TNHH Coffee Excel

Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Coffee Excel – https://coffee-excel.com

  • Công ty TNHH Coffee Excel
  • Giấy CN Đăng ký Kinh doanh số 0314677138 tại TP. Hồ Chí Minh
  • Người đại diện: Hồ Trần Hiếu Trung
  • Địa chỉ văn phòng: 995/26B Hồng Bàng, Quận 6, HCM
  • E-mail: superslides@ppttemplate.online
  • Điện thoại: 0888 227 221

Toàn quyền nằm giữ và sử dụng bởi Công ty TNHH Coffee Excel. Bảo vệ tác quyền bởi DMCA (dmca.com)

Phương thức Thanh toán